Goede en liefdevolle God, U hebt Uw grote goedheid en zorg voor alle mensen, speciaal de armen, de kleinen en de ontheemden, geopenbaard in Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde, die voor ons gestorven is aan het kruis. Wij willen U de komende week bidden voor alle inwoners van Turkije die in armoede, verdrukking en onwetendheid leven. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en de Goede Boodschap met zorg, hoop en trots uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus de Eremiet, door Christus onze Heer.