Heer onze God, Uw levende Woord, Jezus Christus, voert hen die willen naar het eeuwige leven voor Uw Aangezicht. Wij danken U vandaag voor bisschoppen, priesters en diakens in Venezuela die zich inzetten voor de armen bij de verkondiging van het Evangelie. Bescherm deze mannen tegen vermoeidheid, ziekte, afgunst en kwaadsprekerij en schenk hun elke dag weer vreugde bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige diaken Laurentius, martelaar, door Christus onze Heer.