Goede God, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij willen U bidden deze week voor de vruchtbare verspreiding van het Evangelie in Centraal Azië: waak over het werk van Uw kinderen en geef dat Uw Kerk standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Door Christus onze Heer.