God van liefde en gerechtigheid, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij bidden U voor alle verkondigers van Uw Evangelie in China. Wij vragen Uw bescherming bij hun belangrijke werk. Schenk hun wijsheid, moed, en een grote liefde voor U en voor alle mensen: dat hun toewijding en geloof vrucht mogen dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus Zhao Rong en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.