Goede God, Uw Zoon Jezus Christus verkondigde vrede en gerechtigheid voor onze wereld. Wij bidden U voor de Christenen in Turkije die te lijden hebben onder geweld en intimidatie. Wij bidden U speciaal voor de bisschoppen van de verschillende geloofsgemeenschappen in dit land. Bescherm hen en leg wijze en liefdevolle woorden in hun mond. Dat allen die hen horen U loven en Uw Zoon belijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk, door Christus onze Heer.