Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Christus, die voor ons geleden heeft aan het kruis. Wij bidden U in deze Goede Week voor onze broeders en zusters overal ter wereld. Wij vragen om Uw zegen voor hen en Uw bescherming in woelige tijden. Wij bidden U dat de ogen van de machthebbers van onze wereld open gaan voor de waardigheid van iedere mens. Door Christus onze Heer.