God onze Vader, U hebt Uw zorg voor de armen en kleinen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U deze week voor alle bisschoppen in Indonesië: om wijsheid, prudentie, geduld en liefde bij de uitoefening van hun ambt. Wij danken U voor hun trouwe arbeid onder moeilijke omstandigheden en vragen U om hun verkondiging te zegenen: dat velen in Indonesië het Evangelie omarmen. Door Christus onze Heer.