maandag 1 november 2021

Almachtige God, door de eeuwen heen hebben vele Christenen getuigd van hun geloof in uw Zoon Jezus Christus met hun onschuldig bloed. Wij willen U op dit hoogfeest van Allerheiligen bidden voor hen die in onze dagen vervolgd worden omwille van hun trouw aan de ene Kerk van Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld, intimidatie en onrecht. Geef dat hun vervolgers de liefde van Christus leren kennen, berouw tonen en boete doen. Dit vragen wij U op voorspraak van al uw heiligen, door Christus onze Heer.