Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons Maria tot moeder gegeven. Wij bidden U vandaag voor kinderen die geen moeder hebben. Dat zij de liefdevolle en moederlijke zorg ontvangen die nodig is. Dat zij uitgroeien tot evenwichtige mensen die zich met toewijding kunnen inzetten voor een vreedzame wereld in navolging van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk, door Christus onze Heer.