maandag 1 januari 2024

Eeuwige en almachtige God, aan heel de wereld worden Uw goede daden met blijdschap verkondigd door de katholieke Kerk. In dit nieuwe jaar bidden wij om Uw zegen voor alle mensen van goede wil. Dat het geloof in Uw Zoon Jezus Messias overal mag toenemen en vrucht mag dragen. Dat velen de sacramenten ontvangen, en zich als Christen overal inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.