maandag 1 februari 2021

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus ontfermt zich over hen die slachtoffer zijn van ongerechtigheid en onwetendheid. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij dat vrouwen die lijden onder geweld beschermd mogen worden door de samenleving. Wij bidden U dat hun benarde situatie onderkend wordt en dat doeltreffende maatregelen worden genomen om hun leven te verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Henry Morse, priester en martelaar, door Christus onze Heer.