Barmhartige Heer, genadige God, Uw Zoon opent onze ogen voor de waarheid, die Hij zelf is. Wij bidden U daarom: open de ogen van vele mannen en vrouwen in Afghanistan voor de Goede Boodschap. Geef dat zij de moed ontvangen om gehoor te geven aan de oproep van het Evangelie om zich te bekeren en het heilig doopsel en heilig vormsel te ontvangen. Door Christus onze Heer.