God van liefde en gerechtigheid, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen Uw beschermende zegen voor alle verkondigers van het heilig Evangelie in China. Schenk hun wijsheid, moed, en een grote liefde voor U en voor alle mensen: dat hun toewijding en geloof veelvoudig vrucht mogen dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.