Barmhartige God,Uw Zoon is het Licht van de wereld en de Weg naar het eeuwige leven. Hij is de Waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor alle moeders die vaak onder moeilijke omstandigheden hun kinderen moeten grootbrengen. Wij bidden U dat zij goed gesteund worden door de vaders van hun kinderen en dat zij met geduld, wijsheid en vreugde de jeugd nabij zijn.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.