God onze Vader, in Indonesië wonen miljoenen mensen die Uw Zoon en zijn Goede Boodschap nog niet hebben leren kennen. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk in Indonesië – speciaal onder de machthebbers en rijken. Dat velen van hen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Door Christus onze Heer.