Barmhartige God, Uw Woord schept alles wat goed is en houdt ons leven in stand. Wij danken U voor de vele religieuzen in India die de Blijde Boodschap van Uw Zoon uitdragen aan rechtelozen en aan de armen. Wij vragen U vandaag: zegen deze mannen en vrouwen bij hun verkondigingswerk. Schenk hun Uw gaven van wijsheid, kracht en voorzichtigheid, opdat hun werk vrucht mag dragen voor alle inwoners van India. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dominicus, door Christus onze Heer.