Heer onze God, U hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U in deze nieuwe week voor alle mensen in China die zoeken naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon en Zijn Kerk leren kennen; dat zij om de sacramenten vragen en deze ontvangen, en zo uitgroeien tot de volle maat van de Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Adolfina en haar gezellinnen, maagden en martelaressen, door Christus onze Heer.

_x000D_