God van vrede, Uw Zoon Jezus Christus is de rots waarop wij ons leven kunnen bouwen. Hij is ons steeds nabij en schenkt ons zijn heilige Geest. Wij vragen U: beziel ons gebed. Wij bidden U vandaag voor kinderen die opgroeien in grote armoede in de grote steden van India. Bescherm hen tegen uitbuiting, misbruik en de vervuiling van hun omgeving. Geef de kinderen goed onderwijs, gezondheidszorg en ouderlijke liefde. Geef hun vreugde in het leven en laat hen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.