Barmhartige God, in deze tijd van boete en verzoening willen wij U danken voor de liefde die Gij ons aanbiedt in Jezus Christus. Wij willen U deze week in het bijzonder bidden voor de inwoners van Haïti. Voor mensen daar, vooral de jongeren, die gebukt gaan onder zware lasten. Schenk hun de materiële en emotionele voorwaarden om zich spiritueel en intellectueel te kunnen ontplooien. Door Christus onze Heer.