God onze rots en ons heil, U bent trouw aan Uw beloften. Wij bidden U vandaag voor onze Kerk in Zambia en in Malawi en speciaal voor de bisschoppen, priesters en diakens: dat zij zonder hindernis en met wijze woorden mogen getuigen van het heilig Evangelie. Dat de Moeder Gods hen bij mag staan bij de geestelijke en lichamelijke zorg voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.