Goede God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus van Nazareth, de Christus. Wij bidden U speciaal uit dank voor alle mannen en vrouwen die Uw liefde verkondigen in daden van naastenliefde. Voor mensen die onderwijs en medische zorg geven aan de armen en behoeftigen. Om vreugde in hun werk en om trouw aan hun roeping. Laat hen elke dag de vruchten van hun toewijding zien toenemen. Door Christus onze Heer.