Goede God, Gij biedt ons in Jezus Christus het eeuwige leven aan. Geef dat wij door ons gebed vandaag, als ook door onze werken van naastenliefde, verder mogen groeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden om Uw zegen voor de miljoenen mensen in Nigeria die in grote armoede leven. Versterk hen met hoop op een betere toekomst. Schenk hun wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Door Christus onze Heer.