Barmhartige God, U ziet steeds om naar mensen in nood. Wij gedenken vandaag enkele van de vele Noord-Afrikaanse martelaren en willen U daarom de komende week bidden om Uw zegen voor alle Christenen in Noord-Afrika. Wij vragen Uw zegen speciaal voor de oude kerkgemeenschappen in Egypte, Libië, Algerije, Tunesië en Marokko. Wij vragen om Uw bescherming tegen onrecht en vervolging. Dat onze zusters en broeders daar mogen groeien in geloof en in aantal, als ook in liefde voor U en voor al hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Felicitas en Perpetua, martelaressen, door Christus onze Heer.