Eeuwige God, Gij hebt Uw Zoon gezonden om onze gebroken wereld te redden uit de macht van zonde en dood. Wij danken U daarom voor de bezielde mannen en vrouwen in Congo die zijn Goede Boodschap van liefde en heil uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U, God: bescherm deze lekenverkondigers en geef hun wijsheid en voorzichtigheid bij hun trouwe arbeid omwille van Uw Koninkrijk. Dat hun moed veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.