Goede God, U schenkt steeds weer nieuw leven. Wij bidden U voor alle jonge mensen in Zimbabwe, speciaal voor de kleine kinderen. Dat zij mogen genieten van goed onderwijs, medische zorg en ouderlijke liefde. Dat zij opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, en zó meebouwen aan een betere samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, door Christus onze Heer.