Barmhartige God, U bent een God die het goede wilt voor alle mensen, waar ook ter wereld. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in Angola en Mozambique. Wij vragen U om mannen en vrouwen die Uw Goede Boodschap willen verkondigen in woord en in daad aan de bewoners van deze landen. Laat Uw Kerk daar vrede en welzijn voor de mensen brengen, en maak haar voor allen tot teken van het heil. Door Christus onze Heer.