God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons door zijn kruisdood verlost uit ons gebroken bestaan en teruggevoerd naar het volle leven. Wij bidden U in deze tijd van boetedoening, bezinning en vasten uit dank voor alle religieuzen die een contemplatief leven leiden. Geef dat hun gebed en eenvoud de vrede in onze wereld bevorderen. Wij vragen U om nieuwe roepingen voor het beschouwende leven dat U, God, nabij wilt zijn in stilte en in eenzaamheid. Door Christus onze Heer.