Goede God, U roept alle rassen, talen en naties bij elkaar door Uw Zoon en U biedt ruimte voor velen in Uw Kerk. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw Japanse martelaren voor alle verkondigers van de Goede Boodschap in Japan. Wij vragen dat hun arbeid vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.