Levende God, op Wie wij vertrouwen. Uw Zoon Jezus Christus heeft de Minste willen zijn om ons te verheffen. Wij willen U vandaag bidden voor Uw Kerk in India, speciaal voor onze broeders en zusters daar die tot de allerarmsten behoren. Geef dat het Evangelie hen bevrijdt uit onwetendheid en armoede en dat zij de uitdagingen van het leven met wijsheid, zelfvertrouwen en geduld tegemoet gaan. Door Christus onze Heer.