Goede God, alle macht komt uiteindelijk van U. U bent de bron van alle heiligheid. Wij bidden U voor de vele vluchtelingen in Rwanda en Burundi – speciaal voor de kinderen. Open de harten van de lokale machthebbers en schenk hun Uw liefdevolle wijsheid. Dat alle strijdende groeperingen zich richten op de vrede en zich verzoenen met elkaar. Door Christus onze Heer.