God van levenden, U bent trouw aan Uw beloften. Wij bidden U daarom voor onze medezusters en medebroeders in Syrië en in Irak. Speciaal voor de bisschoppen, priesters en diakens daar: dat zij zonder gevaar voor eigen leven mogen getuigen van Uw Zoon Jezus de Christus en van zijn liefde voor alle mensen. Door Christus onze Heer.