Almachtige God, U hebt de mensen geschapen om in oprechte liefde met elkaar het leven te delen. Wij bidden U voor de verschillende machthebbers, regeringsleiders en rijken in Midden-Amerika, speciaal in Mexico. Wij vragen U dat zij de kracht en luister van Uw liefde steeds voor ogen houden. Dat hun ogen, oren en harten opengaan voor Uw Woord van leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresa van Calcutta, door Christus onze Heer.