Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus brengt heil en genezing voor allen die gebukt gaan onder de last van de zonde. Wij vragen U vandaag om Zijn rijke zegen voor alle mensen van goede wil. Geef dat zij, met standvastigheid en geduld, vrede en gerechtigheid blijven verkondigen en steeds meer groeien in de kennis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.

_x000D_