Barmhartige God, U bent een God die het goede wil voor alle mensen, waar ook ter wereld. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk op de Filipijnen. Wij bidden U voor de bisschoppen daar die opkomen voor de rechten van hun landgenoten. Wij vragen U dat het geweld dat gekoppeld is aan de drugshandel afneemt en dat mensen zich richten op een leven in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.