Goede God, in de stilte van het gebed wordt Uw nabijheid ervaren. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor kluizenaars en kluizenaressen die in stilte, eenzaamheid en eenvoud de weg van Jezus Messias volgen. Geef dat hun krachtig gebed voor onze wereld vrucht draagt, vooral op die plekken waar de verkondiging van het Evangelie moeilijk is of zelfs verboden. Door Christus onze Heer.