Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is de bron van vreugde voor allen die op Hem vertrouwen. Wij bidden U daarom: geef dat wij onze vreugde om de Blijde Boodschap durven uitdragen aan allen om ons heen. Doe ons groeien in liefde voor onze naasten en geef dat wij met daden van naastenliefde getuigen van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige martelaren van Parijs, door Christus onze Heer.