Heer onze God, U hebt Uw zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Hij raakte zieken aan, opende de ogen van blinden en deed de lammen lopen. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen overal die werken in de zorg. Voor onderzoekers, artsen, verplegers, vrijwilligers en voorlichters. Geef dat zij veel vreugde ervaren bij hun werk, en dat zij hun arbeid in dienst van hun naasten steeds verrichten ter ere van U. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus van Verona, martelaar, door Christus onze Heer.