Liefdevolle God, Uw schepping hebt Gij gezegend met de gave van Uw heilige Geest. De heilige maagd Maria stemde in en werd overschaduwd door dezelfde Geest en werd zwanger van Uw Woord. Tijdens het grote Paasfeest willen wij U vragen om Uw Geest van liefde, wijsheid, trouw en bezonnenheid voor de machtigen en rijken van onze wereld. Wij bidden U dat zij de waarheid en de kracht van Uw Blijde Boodschap leren kennen; dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord van leven en dat zij hun macht en vermogen inzetten voor een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.