Barmhartige God, in het begin hebt Gij de mens geschapen als man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen vandaag Uw zegen voor vrouwen die leven, studeren en werken in de grote steden van Azië. Om beter onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Wij bidden tevens voor alle inwoners van deze miljoenensteden: dat zij de Blijde Boodschap van Jezus Christus in oprechte vrijheid mogen kiezen en volgen. Door Christus onze Heer.