God, U bent de armen steeds nabij. Wij bidden U voor de kinderen die opgroeien in armoede in de grote steden van Egypte. Wij vragen U dat zij genoeg gezond eten, goed onderwijs en voldoende medische zorg ontvangen. Geef dat zij opgroeien als gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen, die liefde kunnen geven en ontvangen en die bijdragen aan een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brito, priester en martelaar, door Christus onze Heer.