Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft moeten vluchten voor het geweld van koning Herodes. Wij vragen Uw bescherming voor alle kinderen die met hun ouders op de vlucht zijn voor geweld en misstanden. Geef dat zij de levensbehoeften en liefde ontvangen die zij nodig hebben, en zich kunnen ontplooien tot verantwoordelijke volwassenen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.