Almachtige God, die ons heeft geschapen. Wij bidden U voor de Christenen in Pakistan die de afgelopen jaren zoveel te lijden hebben gehad onder laster, vervolging en haat. Bescherm hen tegen hun aanklagers en leg wijze woorden in hun mond. Dat allen die hen horen, U zullen loven om Uw liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.