Goede God, met wijsheid en geduld leidt Gij Uw volk naar de vrijheid van Uw Koninkrijk. Wij danken U vandaag voor het grote geloof van onze broeders en zusters in Pakistan. Blijf hen zegenen, verlicht hun harten steeds weer met liefde voor U en voor hun naasten en geef dat hun trouw aan Uw Zoon een krachtig getuigenis is voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.