Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn woorden van wijsheid en leven. Wij bidden U daarom dat velen in Egypte kennis nemen van het Evangelie en dat de ontmoeting met het levende Woord hun leven ten goede keert. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tomas, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.