Barmhartige God, liefdevolle God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Op weg naar de Avond van de Martelaren op vrijdag, willen wij U bidden voor de machthebbers van onze wereld. Wij bidden U dat deze leiders de waarheid en de kracht van de Goede Boodschap erkennen; dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord van leven opdat zij hun onderdanen en landgenoten met eerbied behandelen als hun broeders en zusters. Door Christus onze Heer.