Eeuwige God, U bent de armen en kleinen altijd nabij. Wij bidden U voor kinderen die opgroeien in armoede in de grote steden van Brazilië. Wij vragen U dat zij genoeg gezond eten, goed onderwijs en voldoende medische zorg ontvangen. Geef dat zij in hun kinderjaren vreugde mogen beleven en opgroeien als gezonde en evenwichtige mensen, die liefde kunnen geven en ontvangen, om bij te dragen aan een vreedzame samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.