Goede God, de Naam van Uw Zoon Jezus betekent redding voor allen die in Hem geloven. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij U dat elk land de noodzakelijke maatregelen neemt om de toekomst veilig te stellen van de kinderen, vooral van hen die te lijden hebben. Geef dat mensen in actie komen tegen onrecht, uitbuiting en misbruik. Door Christus onze Heer.