Almachtige God, U hebt Uw volk bevrijd uit de slavernij van Egypte en met machtige hand naar de overkant van de zee geleid tot in het Land van melk en honing. Op deze Allerzielen vragen wij U met aandrang: bevrijd alle zielen uit de macht van de dood. Gedenk allen die vermoord zijn omdat zij Uw Zoon beleden als de Christus; gedenk speciaal de kinderen. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.