Barmhartige Heer, genadige God, de schande van de kruisdood heeft Jezus de Christus omgebogen tot instrument van redding. Wij bidden U daarom om Uw zegen voor mensen in Pakistan die met veel geduld hun eigen kruis door het leven dragen. Voor ouders die een kind hebben verloren, voor mensen die onrecht lijden, voor kinderen die opgroeien in vervuiling en armoede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige engelbewaarders, door Christus onze Heer.