Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in oprechte liefde met elkaar het leven te delen. Wij bidden U voor de machthebbers, regeringsleiders en rijken in Mexico. Wij vragen U dat zij in hun doen en laten de grenzeloze liefde van Jezus Christus steeds voor ogen houden. Dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord van leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes-Franciscus Burté en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.